972-58-669-8625

בטיחות, גהות והגנה על הסביבה

EHS - Environment, Health & safety

בטיחות, גהות והגנה על הסביבה

בשנים האחרונות ניכר כי ארגונים רבים בארץ ובעולם החלו רואים בבטיחות, בבריאות התעסוקתית ובהגנה על הסביבה, ערכים הראויים כי ייחרטו על דגלם.

הקניית ערכים אלה מהמסד ועד הטפחות תורמת באופן ישיר ליצירתה ולקידומה של תרבות בטיחות משופרת.

ארגונים המחויבים לפעול למצוינות בתחומים אלו, משיגים את המטרה הנעלה שהנה הגנה על העובדים מפני פגיעה בבטיחותם ובבריאותם. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שעל כלל העובדים והמנהלים להיות מחויבים אישית לבטיחות, לבריאות ולהגנה על הסביבה.

היעדים המרכזיים בבניית תרבות בטיחות בראייתנו הנם:

  • פיתוח והנחלת תרבות בטיחות והגנה על הסביבה בקרב העובדים, הקבלנים, הספקים והמבקרים, תוך יצירת סביבת עבודה בריאה, מנוטרת ומוגנת מפני מפגעים
  • קיום מערך תומך בטיחות מקצועי, כשיר ומתאים, בהשקעת המשאבים לאופיים ולהיקפם של גורמי הסיכון איתם הוא מתמודד
  • זיהוי, הערכה ובחינה באופן מתמיד של העמידה בדרישות כל דין ובדרישות אחרות הרלוונטיות לארגון
  • שיפור מתמיד בביצועי הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה על בסיס לקחים ותובנות מהפעילויות השונות, קיום מערך הדרכות רלוונטי, הצבת מטרות ויעדים ושת"פ פורה
  • התמודדות עם סיכונים תוך הפעלת עקרונות ושיטות פעולה של ניהול סיכונים פרו-אקטיביים

עקרונות ויעדים אלו, חידדו אצלנו את ההבנה שהצלחה בטוחה הרבה יותר חזקה מהצלחה! אין באמת הבדל בין משימה שנכשלה בגלל בעיות בטיחות, למשימה ש"הצליחה" עם בעיות בטיחות מובנות.

האתגר המרכזי בניהול תחומים אלו, הנו בשידוד מבנה מערך הבטיחות ויצירת מתח תמידי בארגון בתצורת – יעדים כמותיים, בעלי תפקיד, נוכחות בשטח, הדרכות, ביקורות, הפקות לקחים, תרגול, משוב ועוד.

יעד הקצה אליו יש לחתור באופן עקבי הנו בניית תרבות ואקלים בטיחות שיהפוך לערך ארגוני ומרכיב אינטגרלי בתרבות הארגונית מההנהלה הבכירה ועד ראשון העובדים, בדגש  על ערכים, נורמות, כללים, התנהגות, תקשורת הדדית, עידוד דעות המנוגדות לקונצנזוס בנושאי בטיחות והארת "נקודות עיוורון" ביחס לסיכון.

הבטיחות ככלל מבוססת על שני מרכיבים עיקריים:

  • מנהיגות – למידה מבוססת תובנות מאירועי בטיחות, שהנם לרוב תולדה של פערים התנהגותיים וכשלים ניהוליים, מלמדת כי המפתח להצלחה בתחומים מאתגרים אלו מושתת על שלוש אבני בניין – מנהיגות, מנהיגות ומנהיגות.
  • הגורם האנושי – לצד זאת, חשוב והכרחי לגעת בגורם האנושי שהנו מחד – המרכיב המרכזי לגרימת תאונות עבודה ומאידך – השותף המרכזי בשטח והמפתח לפריצת דרך למצוינות.

מהבנה זו, יש לחתור באופן מתמשך לתרבת את הבטיחות בקרב כלל עובדי הארגון כך שאלו יתפקדו כחיישנים שחיים ונושמים את הבטיחות במסגרת פועלם, כחלק בלתי נפרד מהמקצוענות שלהם.

כיצד נוכל לעמוד לרשותכם?

EHS-CYBER בעלת ניסיון רב שנים בעולמות התוכן של הבטיחות, הגהות וההגנה על הסביבה, במנעד רחב של עולמות תוכן בבטיחות הקלאסית הסקטוריאלית ובהנדסת הבטיחות הפרויקטאלית.

ברשותנו ידע מקצועי נרחב, כלים מעשיים בעיצוב מנהיגות, בהובלת שינוי ובבניית תרבות ארגונית תומכת. באפשרותנו לסייע לכם בשילוב מגוון כלים תומכים לניהול ומימוש אפקטיבי ומאפשר של תחומים אלו מול מדיניות הארגון, יעדיו ותוכנית העבודה הנגזרת מהם, כך שאלו יהיו בכפוף לרמת הסיכון הנסבל והרגולציה המחייבת.

תפריט נגישות